Salomėja Ignotienė

Salomėja Ignotienė 2024-03-26T15:02:27+00:00

Project Description

Gydytoja oftalmologė dirba salonuose:

  • Vokiečių g. 26, Vilnius

Gydytoja Salomėja Ignotienė

Klinikinio darbo stažas 42 metai.

Domėjimosi sritis: vaikų oftalmologija, žvairumas.

Dalyvavo Europos ir pasaulio oftalmologų konferencijose Barselonoje (Ispanija), Bergene (Norvegija), Vienoje (Austrija), Stokholme (Švedija), Pabaltijo šalių oftalmologų konferencijose Taline, Rygoje.

Pabaltijo oftalmologų konferencijose skaityti pranešimai tema: “Antrinio žvairumo chirurginio gydymo ypatumai”. Respublikos šeimos gydytojų konferencijoje skaitytas pranešimas tema “Vaikų akių ligų ypatumai”. Gydytojos straipsniai publikuoti dienraštyje “Lietuvos rytas”, “Respublika”.

Nuo 2000 m. yra Europos žvairumo asociacijos ir Lietuvos akių gydytojų draugijos narė.