Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos 2021-10-27T11:02:57+00:00

Optometrijos centre mes su meile prižiūrime visas optikos prekes, todėl suteikiame net 24 mėn. garantiją akinių rėmeliams, akinių lęšiams ir saulės akiniams. Jei Jums darosi neramu dėl Jūsų akinių, mielai kviečiame Jus užsukti pas mus – patikrinsime jų kokybę, jei reikia, pakoreguosime, išvalysime ir išleisime Jus tarsi su naujais akiniais. 

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR GARANTIJOS TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
  • Bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė „Optometrijos centras“, juridinio asmens kodas: 135520086, adresas: A. Kriščiukaičio g. 14, Kaunas;
  • Optikos salonas – Bendrovės valdomas prekių ir paslaugų centras, kuriame parduodamos optikos prekės ir teikiamos optikos ir regėjimo tikrinimo paslaugos;
  • Prekės – Bendrovės Optikos salonuose siūlomi įsigyti daiktai, kurių sąrašas gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ar keičiamas.
  • Prekių komplektas  – Prekės, įsigyjamos pasinaudojus Bendrovės akcijomis, kurių sąlygose nurodyta, kad įsigyjamas prekių komplektas.
 2. Optikos prekėms[1] nepriklausančių prekių grąžinimas/keitimas
  • Remiantis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697 pirkėjas neturi teisės reikalauti Bendrovės pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės optikos Prekę analogiškomis Prekėmis arba teisės grąžinti sumokėtus pinigus už kokybišką optikos Prekę, nebent Bendrovė sutiktų suteikti pirkėjui tokią teisę.
  • Šioje dalyje įtvirtinta teisė grąžinti kokybišką Prekę taikoma pirkėjui siekiant grąžinti ar pakeisti Optikos salonuose įsigytą Prekę, kuri nėra laikoma optikos prekė ir jos atžvilgiu teisės aktuose nėra įtvirtintas leidimas pardavėjui atsisakyti keisti ar grąžinti Prekę.
  • Grąžinti Prekę Pirkėjas gali tik tame Optikos salone, kuriame Prekė buvo nupirkta.
  • Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo Prekės įsigijimo dienos pakeisti ją analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su Bendrove privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  • Jeigu Bendrovė neturi pakeitimui tinkamų Prekių, tai pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo Prekės įsigijimo dienos grąžinti Prekę Bendrovei ir atgauti už ją sumokėtą kainą.
  • Pirkėjas norėdamas grąžinti arba pakeisti Prekę, turi Optikos salone, kuriame buvo nupirkta Prekė:
   • pateikti įsigytą Prekę, kurią pirkėjas nori pakeisti arba grąžinti;
   • pateikti Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą);
   • užpildyti prašymo dėl kokybiškos prekės grąžinimo/keitimo formą, kurią pateikia Optikos salono darbuotojas.
  • Bendrovė gali atsisakyti grąžinti arba pakeisti Prekę jeigu grąžinama Prekė yra ne originalioje pakuotėje ir/ar Prekė yra naudota, praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
  • Jei pirkėjas įsigijo Prekių komplektą ir pageidauja grąžinti ar pakeisti tam tikrą Prekių komplektą sudarančią dalį, jis privalo grąžinti Bendrovei visą Prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš Prekių komplektą sudarančių dalių neatitinka Prekių grąžinimui/keitimui numatytų reikalavimų (2.7. punktas), Bendrovė turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių komplektą ar keisti visą Prekių komplektą.
  • Pirkėjui grąžinus Prekę, Bendrovė turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą į jo banko atsiskaitomąją sąskaitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.
  • Jeigu pirkėjas grąžina Prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už Prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
 3. Netinkamos kokybės Prekės grąžinimas
  • Pirkėjas reikalavimus dėl netinkamos kokybės Prekių gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Reikalavimus dėl Prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, netinkamos kokybės pirkėjas gali pareikšti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.
  • Pirkėjas norėdamas grąžinti netinkamos kokybės Prekę turi Optikos salone, kuriame buvo nupirkta Prekė:
   • pateikti Prekę, kurios kokybė yra netinkama;
   • pateikti Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą);
   • užpildyti prašymo dėl nekokybiškos Prekės formą, kurią pateikia Optikos salono darbuotojas.
  • Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė, savo pasirinkimu turi teisę:
   • reikalauti iš Bendrovės nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);
   • reikalauti iš Bendrovės nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
   • reikalauti iš Bendrovės atitinkamai sumažinti kainą;
   • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už Prekę sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  • Bendrovė įsipareigoja neatlygintinai išnagrinėti pirkėjo prašymą ir, kai nesutinka su pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, pateikia pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  • Bendrovei tenkinus pirkėjo reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtą kainą, Bendrovė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos, grąžina pirkėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą už Prekę sumokėtą kainą. Bendrovė, grąžindama pirkėjui sumokėtą kainą, neišskaičiuoja iš jos sumos, kuria sumažėjo Prekės vertė dėl jos naudojimo ar Prekės išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.
  • Jei pirkėjas įsigijo Prekių komplektą, nepriklausomai nuo to ar viena komplekto dalis, ar visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas privalo pateikti Bendrovei visas Prekių komplektą sudarančias dalis.
  • Kai netinkamos kokybės Prekė keičiama kita analogiška, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, pirkėjas turi atlyginti nekokybiškos Prekės kainos ir naujos Prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.
  • Bendrovei nustačius Prekės kokybės garantijos terminą, reikalavimai dėl Prekės kokybės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

Bendrovei suteikus Prekei trumpesnį nei dveji metai Prekės kokybės garantijos terminą ir Prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo Prekės pardavimo dienos, pirkėjas turi teisę pateikti Bendrovei reikalavimą dėl Prekės netinkamos kokybės.

[1] Pagal kombinuotąją nomenklatūrą, kuri buvo sukurta vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ir kuri kiekvienais metais yra atnaujinama, optikos prekėms yra priskiriami:

9001 30 00 Kontaktiniai lęšiai;

9001 40 Stikliniai akinių lęšiai: 9001 40 20 Neskirti regėjimui koreguoti; Skirti regėjimui koreguoti: Kurių abi pusės apdorotos: 9001 40 41 Vieno židinio 9001 40 49;

9001 50 Akinių lęšiai iš kitų medžiagų: 9001 50 20 Neskirti regėjimui koreguoti; Skirti regėjimui koreguoti:

Kurių abi pusės apdorotos: 9001 50 41 Vieno židinio;

9003 Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai bei jų dalys: Rėmeliai ir aptaisai: 9003 11 00 Iš plastikų; 9003 19 00 Iš kitų medžiagų; 9003 90 00 Dalys;

9004 Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai: 9004 10 Akiniai nuo saulės: 9004 10 10 Su optiškai apdorotais lęšiais; 9004 10 91 Su plastikiniais lęšiais; 9004 90 10 Kiti.

-40% garantinė nuolaida galioja (TAIKOMA NUO PRADINĖS PRODUKTO KAINOS):

• Mechaninio pažeidimo atveju (kai klientas pats subraižė, sulaužė ar kitaip pažeidė akinių rėmelius ar akinių lęšius);

• Perkant defektuotą prekę, garantija netaikoma.

GARANTIJA DANGOMS

garantija_hoya.cdrGarantijos laikotarpis – 3 metai:

 • Hi-Vision LongLife
 • Hi-Vision LongLife BlueControl
 • Hi-Vision LongLife UV Control

Garantijos laikotarpis – 2 metai:

 • Super Hi-Vision

Garantijos laikotarpis – 1 metai:

 • Hard Hi-Vision Aqua
 • HOYA Hard Coat

HOYA garantuoja pakeisti lęšius, kurie buvo tinkamai prižiūrimi ir kurių paviršiaus dangos kokybė kelia abejonių, jei garantinis laikotarpis dar nėra pasibaigęs.

garantija_hoya.cdrGarantijos laikotarpis – 1 metai:

 • 1 metų garantija suteikiama  PNX 1.53 lęšių sutrūkimui ir sudaužymui. Pažeisti lęšiai pakeičiami naujais tų pačių parametrų HOYA lęšiais.

Kokybiškos optikos prekės negrąžinamos. Norint gražinti nekokybišką prekių komplektą ar pakeisti tam tikrą komplektą sudarančią dalį, privaloma grąžinti visą prekių komplektą; Grąžinimo taisykles raste čia.

Nuolaida gali būti taikoma kartu su akinių lęšių nuolaidomis;

Nuolaidos nesumuojamos su lojalumo kortelės nuolaidomis akinių rėmeliams ir saulės akiniams;

Jei nesinaudojama akcija 2 už 1 kainą, t.y. perkamas 1-eri akinių rėmeliai arba 1-eri saulės akiniai, tuomet: akinių rėmeliams ir saulės akiniams taikoma 15% nuolaida tik su Optometrijos centro kortele;

Prekių grąžinimo įstatymas:

Mažmeninės prekybos taisyklių 17 p. įtvirtinta, kad vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių (t. y. dėl tinkamos kokybės prekės pakeitimo ar grąžinimo) gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

17.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);

Kombinuotoji nomenklatūra:

9001 30 00 Kontaktiniai lęšiai

9001 40 Stikliniai akinių lęšiai:

9001 40 20 Neskirti regėjimui koreguoti; Skirti regėjimui koreguoti; Kurių abi pusės apdorotos:

9001 40 41 Vieno židinio

9001 40 49 Kiti

9001 40 80 Kiti

9001 50 Akinių lęšiai iš kitų medžiagų:

9001 50 20 Neskirti regėjimui koreguoti

Skirti regėjimui koreguoti:

Kurių abi pusės apdorotos:

9001 50 41 Vieno židinio

9001 50 49 Kiti

9001 50 80 Kiti

9001 90 00 Kiti

9003 Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai bei jų dalys:

Rėmeliai ir aptaisai:

9003 11 00 Iš plastikų

9003 19 00 Iš kitų medžiagų

9003 90 00 Dalys

9004 Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai:

9004 10 Akiniai nuo saulės:

9004 10 10 Su optiškai apdorotais lęšiais; kiti:

9004 10 91 Su plastikiniais lęšiais

9004 10 99 Kiti

9004 90 Kiti

9004 90 10 Su plastikiniais lęšiais

9004 90 90 Kiti

GARANTINĖ KORTELĖ

Akinių nešiotojo atmintinė:

 1. Korekcinius akinius gaminame individualiai Jums, todėl jie skirti tik Jūsų nešiojimui. Turėtumėte neleisti kitiems jais naudotis, taip pat, patariame akinius saugoti nuo mažų vaikų.
 2. Labai svarbu akinius naudoti ir dėvėti tik pagal paskirtį. Venkite akinius dėti ant kaktos, viršugalvio ar kitaip, nei patariame šioje atmintinėje. Netinkamai nešiojant akinius, galima jų deformacija, kojelių išlankstymas ir kiti mechaniniai pažeidimai.
 3. Saulės akiniai nėra pritaikyti žiūrėjimui tiesiai į saulę ar dirbtinių UV spindulių šaltinį. Taip pat, saulės akinius reikėtų vengti dėvėti prieblandoje, tamsoje.
 4. Nešiodami akinius, ypač saulės akinius, venkite tiesioginio kontakto su sūriu vandeniu ar cheminėmis medžiagomis.
 5. Užsidėti ir nusiimti akinius reikėtų laikant juos abejomis rankomis, laikant už abiejų kojelių.
 6. Savo akinius visada laikykite kietame akinių dėkle. Nenešiokite akinių rankinėje ar kišenėje be dėklo.
 7. Jei akinius nusiimate ir užsidedate itin dažnai, naudokite specialią virvelę ar akinių grandinėlę, skirtą juos nešioti ant kaklo.
 8. Niekuomet nedėkite akinių lęšiais žemyn, taip pat, prižiūrėkite, kad kiti daiktai kontakto metu nepažeistų akinių ir lęšių paviršiaus.
 9. Saugokite savo akinius nuo aukštos temperatūros poveikio. Nedėvėkite akinių pirtyje, nevėdintose mažose patalpose karštomis dienomis, arti orkaitės, židinio ar plaukų džiovintuvo. Dėl staigaus temperatūrų pasikeitimo lęšio paviršius ir dangos gali pasižeisti, rėmelis deformuotis.
 10. Įprasti korekciniai akiniai negali būti naudojami kaip apsauginiai, dirbant su staklėmis, suvirinimo aparatais, cheminėmis medžiagomis. Tai pat, akiniams gali kenkti plaukų lakas ar stiprios kosmetikos priemonės.
 11. Akinių lęšius visuomet valykite tik su tam skirtomis priemonėmis: servetėlėmis bei valikliais.
 12. Jei jūsų akiniams kažkas atsitiko, būtinai kreipkitės į optikos specialistus, netaisykite akinių patys, juos klijuojant, lituojant.
Optometrijos centras

Optometrija.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.